Omring, regio Noord-Holland Noord

Omring, regio Noord-Holland Noord

Omring is een zorgaanbieder in Noord-Holland Noord, die woon-, zorg en welzijnsdiensten biedt aan cliënten van alle leeftijden. Omring levert haar diensten bij mensen thuis en in diverse wooncentra. Op dit moment wordt voortvarend gewerkt aan de realisatie van een nieuwe locatie in Den Helder. Het betreft locatie De Zeester, waar in de toekomst huisvesting, zorg en dienstverlening zal worden geboden aan 72 cliënten met psychogeriatrische problematiek. De huisvesting zal worden opgezet in de vorm van kleinschalige groepswoningen met 6 cliënten per woning. Naar verwachting wordt het nieuwe gebouw vóór de zomer 2011 opgeleverd.

In het kader van het nieuwbouwproject zijn alle werkprocessen nauwkeurig beschreven. Op basis hiervan is een haalbaarheidsstudie met betrekking tot de zorgexploitatie uitgevoerd.