Insula Dei Huize Kohlmann, Arnhem (2013)

Insula Dei Huize Kohlmann, Arnhem (2013)

Insula Dei Huize Kohlmann heeft twee locaties in Arnhem: locatie Insula Dei en locatie Huize Kohlmann. Beide locaties worden in meer of mindere mate geconfronteerd met de gevolgen van de extramuralisering van de lagere zorgzwaartepakketten. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd inzicht te geven in de consequenties van de extramuralisering voor de exploitatie van de zorg en dienstverlening. Welk deel van de zorg- en dienstverlening wordt vergoed op basis van de AWBZ en welke deel van de kosten dient in rekening gebracht te worden bij de cliënt. Op basis van dit inzicht kan IDHK keuzes maken over het gewenste zorg- en dienstverleningsniveau per locatie. Daarnaast kan er een keuze gemaakt worden voor verplicht af te nemen diensten en facultatieve diensten.