Huize het Oosten, Bilthoven (2018)

Huize het Oosten, Bilthoven (2018)

Inhoudelijke ondersteuning bij het opstellen van de begroting 2019, welke past binnen de beschikbare financiële middelen en tevens recht doet aan de visie op zorg en dienstverlening van Huize het Oosten