Hospice Bardo, Hoofddorp (2008)

Hospice Bardo, Hoofddorp (2008)

Hospice Bardo is een kleinschalige voorziening in Hoofddorp voor patiënten die palliatieve terminale zorg nodig hebben. Door een vast team van beroepskrachten wordt 24 uurs palliatieve terminale zorg geboden. De zorg wordt geleverd door (leerling)verpleegkundigen, een arts en een geestelijk verzorger. Andere disciplines, zoals paramedici en specialisten, zijn op afroep beschikbaar. Als zodanig kan Hospice Bardo gezien worden als een zelfstandig high care-hospice met professionele beroepskrachten. Hospice Bardo heeft de beschikking over 8 bedden. Een negende bed is beschikbaar voor zogenaamde respijtopname, waarbij cliënten voor tijdelijke ondersteuning worden opgenomen om vervolgens weer terug te keren naar huis.

Het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice Bardo is voornemens vervangende nieuwbouw te realiseren voor Hospice Bardo. De vervangende nieuwbouw wordt opgezet in de vorm van een Regionaal Centrum voor Palliatieve Zorg bestaande uit een hospice met 10 “bedden”, een dagzorgcentrum met 10 plaatsen en een scholingscentrum op het gebied van palliatieve zorg.

Het bestuur en management van Hospice Bardo wil, alvorens met de bouw gestart wordt, inzicht hebben in de consequenties van het al dan niet bouwen binnen de regelgeving van de WTZi met het oog op de mogelijkheden van een meer structurele vergoeding van de huisvestingslasten.