Het mennistenerf, Zaanstad (2010)

Het mennistenerf, Zaanstad (2010)

Het Mennistenerf & Thuiszorg Dirk Prins verleent verschillende vormen van zorg en aanverwante diensten aan een groot aantal cliënten in de gemeente Zaanstad. Naast zorg aan huis in de wijk Zaandam-Zuid wordt de zorg- en dienstverlening geleverd in Zorgcentrum Het Mennistenerf en in de nabijgelegen aanleunwoningen. Op dit moment worden er voorbereidingen getroffen voor de renovatie van een aantal afdelingen van het Zorgcentrum. Hierbij worden 30 zogenaamde verzorgingshuisplaat-sen getransformeerd naar een drietal groepswoningen voor ieder 8 cliënten. Naast de drie groepswoningen blijven 68 verzorgingshuisplaatsen en 2 tijdelijke opnamekamers bestaan. In de directe nabijheid van het zorgcentrum staan 109 aanleunwoningen.

Samen met het management is er een toekomstbestendig woonzorgconcept voor dementerenden opgesteld, wat als basis heeft gediend voor de haalbaarheidsstudie kleinschalige zorg in het kader van de zorgexploitatie.