Charim, locatie Loburgh, Zeist (2018)

Charim, locatie Loburgh, Zeist (2018)

Voor locatie Loburgh heeft in samenspraak met het managementteam een herijking van de business case voor de zorg- en dienstverlening plaats gevonden op basis van visie en inhoud.