Bartholomeus Gasthuis, Utrecht (2008)

Bartholomeus Gasthuis, Utrecht (2008)

Het Bartholomeus Gasthuis is een centrum voor ouderenzorg in de binnenstad van Utrecht. Het Bartholomeus Gasthuis levert professionele zorg- en (gemaks)diensten aan cliënten, die in het centrum woonachtig zijn en aan cliënten, die in de directe omgeving van het centrum wonen. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor een renovatie van het Bartholomeus Gasthuis. Na de renovatie zal de locatie bestaan uit 57 verpleeghuiszorgappartementen voor psychogeriatrische cliënten, 22 zorgappartementen en 9 levensloopbestendige appartementen op basis van scheiding van wonen en zorg (extramurale zorgappartementen).

Samen met het management is de visie op cliënten met dementie en cliënten met (lichte) somatische problematiek nader geconcretiseerd in daarbij passende werkprocessen. Dit heeft als input gediend voor het haalbaarheidsonderzoek in het kader van de zorgexploitatie.