Antroz, Zeist (2013)

Antroz, Zeist (2013)

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor vervangende nieuwbouw van Huize Valckenbosch te Zeist. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd een scenariostudie te verrichten voor de vervangende nieuwbouw in combinatie met de naderende extramuralisering.