Ananz Ouderenzorg, regio Geldrop (2009/2010)

Ananz Ouderenzorg, regio Geldrop (2009/2010)

Ananz Ouderenzorg is een zorgaanbieder in de regio Geldrop met vier verpleeg- en zorgcentra. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de nieuwbouw en renovatie van locatie Berkenheuvel, vervangende nieuwbouw voor locatie Nicasiushuis en vervangende nieuwbouw voor locatie Josephinehof.

De opdracht betrof de begeleiding van het management bij de ontwikkeling van een toekomstbestendig zorg- en dienstverleningsconcept voor cliënten met psychogeriatrische problematiek (kleinschalig groepswonen) en voor cliënten met overwegend fysieke beperkingen (lichte somatiek, intensieve somatiek, revalidatie en palliatieve zorg). Daarnaast is voor alle nieuwbouwprojecten een haalbaarheidsstudie in het kader van de zorgexploitatie uitgevoerd.