Amatis Schoonoord, Baarn (2011)

Amatis Schoonoord, Baarn (2011)

Amaris Zorggroep wil op korte termijn een nieuwe locatie openen in Baarn. Het betreft locatie Parkgebouw, waar in de toekomst huisvesting en dienstverlening zal worden geboden aan 32 cliënten met psychogeriatrische problematiek. Tevens worden in het gebouw 30 appartementen gerealiseerd voor senioren met een zorgindicatie. De huisvesting voor dementerenden wordt opgezet in de vorm van groepswoningen met 8 cliënten per woning. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd een haalbaarheidsstudie in het kader van de zorgexploitatie uit te voeren en hierbij een advies te geven over het meest optimale scenario.