Amaris Zorggroep, regio Amersfoort/Hilversum (2010)

Amaris Zorggroep, regio Amersfoort/Hilversum (2010)

Amaris Zorggroep bestaat uit 10 zorginstellingen in Amersfoort, Baarn, Hilversum, Huizen, Laren, Muiderberg, Naarden, Nederhorst den Berg en Nijkerk. Naast de zorg en dienstverlening in deze instellingen levert Amaris ook zorg aan huis onder de naam Amaris Thuis. Op dit moment worden er voorbereidingen getroffen voor de realisatie van een nieuwe locatie in Nederhorst den Berg. Het betreft de locatie Horstwaarde, waar in de toekomst huisvesting en dienstverlening zal worden geboden aan 24 cliënten met psychogeriatrische problematiek. Tevens worden in het gebouw 16 appartementen voor senioren gerealiseerd.

De opdracht betrof het begeleiden van de organisatie bij de ontwikkeling van een toekomstbestendig zorg- en dienstverleningsconcept voor cliënten met psychogeriatrische problematiek (kleinschalig groepswonen in de wijk). Op basis van de geformuleerde werkprocessen is een haalbaarheidsstudie kleinschalige zorg uitgevoerd.