Amaris Florisberg, Muiderberg (2012)

Amaris Florisberg, Muiderberg (2012)

Amaris Florisberg is een kleinschalig woon- en zorgcentrum voor ouderen en biedt in de huidige opzet plaats aan 50 bewoners en 3 tijdelijke opname plaatsen. De locatie zal op korte termijn worden herontwikkeld in samenwerking met een woningcorporatie. De nieuwe locatie zal in de toekomst huisvesting bieden aan cliënten met zwaardere psychogeriatrische problematiek en aan cliënten met (lichte) fysieke beperkingen. Met name voor deze laatste doelgroep zal de exploitatie van zowel de huisvesting als van de zorg- en dienstverlening drastisch veranderen in het licht van de naderende extramuralisering van de lichtere ZZP’s. In het kader van de exploitatie van de zorg en dienstverlening zijn 4 scenario’s uitgewerkt. Mede op basis van deze doorrekeningen zal de directie van Amaris Florisberg haar strategie voor de toekomst bepalen.