Amaris Amerhorst, Amersfoort (2013)

Amaris Amerhorst, Amersfoort (2013)

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de herontwikkeling van Verzorgingshuis De Amerhorst, waarbij er onder andere 24 plaatsen worden gerealiseerd ten behoeve van cliënten met psychogeriatrische problematiek. Voor de realisatie van de 24 plaatsen PG dient nog een keuze gemaakt te worden voor het zorg- en dienstverleningsconcept in combinatie met het huisvestingsconcept. Bij deze keuze speelt naast de visie op de doelgroep de financiële haalbaarheid van het project een rol. In het kader van de financiële haalbaarheid m.b.t. de exploitatie van de zorg- en dienstverlening heeft Bureau Ouderenzorg drie scenario’s doorgerekend: kleinschalig groepswonen met 4 groepen van 6 cliënten, kleinschalig groepswonen met 3 groepen van 8 cliënten en individueel wonen voor dementerenden met per 12 appartementen gezamenlijke voorzieningen.