Aafje, Rotterdam (2015)

Aafje, Rotterdam (2015)

De opdracht betreft het opstellen van een formatieplaatsenplan per locatie voor het primaire proces. Op basis van de visie op de doelgroep en het daarbij passende zorg- en dienstverleningsconcept wordt per doelgroep en per locatie een inschatting gemaakt van de benodigde personele inzet in uren en niveau per dag/week. Met behulp van de productiviteit per functie wordt de benodigde formatie berekend. Het opstellen van het formatieplaatsenplan wordt zoveel mogelijk uitgevoerd in aanwezigheid van inhoudsdeskundigen uit de organisatie zelf en op basis van inhoudelijke uitgangspunten. Hierdoor wordt er niet alleen een groot draagvlak verkregen, maar berust het FPP tevens op een groot realiteitsgehalte wat inhoudelijk onderbouwd wordt binnen het beschikbare budget.