Aafje, locatie Smeetsland, Rotterdam (2013)

Aafje, locatie Smeetsland, Rotterdam (2013)

Aafje Smeetsland is voornemens een nieuw “gastvriendelijkheidsconcept” door te voeren. In het gastvriendelijkheidsconcept wordt een strikte scheiding gemaakt tussen de zorg- en niet-zorgtaken. In de toekomst zijn op de verschillende afdelingen medewerkers gastvriendelijkheid/welzijn werkzaam, die samen met de bewoners de dag ‘doorleven” en alle niet-zorgtaken uitvoeren. Naast de medewerkers gastvriendelijkheid/welzijn zijn er medewerkers zorg voor de zorgtaken en behandelaren voor specialistische zorg. Aan Bureau Ouderenzorg is gevraagd om de financiële consequenties van het “Gastvriendelijkheidsconcept” op basis van de nieuwe werkprocessen door te rekenen.