Nieuws

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Woonstichting Valburg zet in op collectieve woonvormen

'In ons werkgebied zijn er veel eengezinswoningen te vinden. Ik wil de komende jaren meer diversiteit in ons eenzijdige aanbod ontwikkelen omdat dit recht doen aan de verschillende wensen op het gebied van wonen', zegt Marc Jansen, bestuurder van Woonstichting Valburg. En daar is hij volop mee bezig! (15-03-2018)

Samen oud in eigen woongemeenschap

Op oudere leeftijd in een groep wonen kan eenzaamheid voorkomen of verminderen. Het geeft gezelligheid en maakt langer thuis wonen mogelijk. Maar lang niet iedereen is er geschikt voor. Op basis van verschillende leefstijlonderzoeken schat Kees Penninx van ActivAge dat slechts een op de vijf 50-plussers een typische ‘samenlever’ is. In het artikel 'Met alleen maar vijftigplussers in de buurt wonen' geeft NRC een impressie van een aantal woongemeenschappen van ouderen. (14-03-2018)

Expeditie Begonia 2018: inschrijving geopend!

Op 10 oktober 2018 organiseert het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg voor de 4e keer het congres over innovatieve woonvormen Expeditie Begonia. Voor een inclusieve samenleving is veel variatie in wonen, welzijn en zorg nodig. Prettig wonen is een basisvoorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. U maakt tijdens Expeditie Begonia kennis met woonvariaties uit het hele land: van prille ideeën tot vergevorderde plannen en gerealiseerde woonvormen. Zet 10 oktober in uw agenda of meld u alvast aan! (13-03-2018 13:43)

Who Cares: 'Tijd voor een nieuwe kijk op wijken, wonen en zorg'

Het is tijd voor een nieuwe kijk op wijken, wonen en zorg. Met verbeelding en ontwerpkracht. Met oog voor technologische innovatie. Met mensen die over de grenzen van hun vakgebied heen kijken en contact maken met buurt en bestuur. Dat staat in het briefadvies, geschreven door de initiatiefnemers van de ontwerpprijsvraag WHO CARES: Humanitas, de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving en de Rijksbouwmeester. (13-03-2018 10:53)

OdenseThuis: 'We hebben het vandaag nodig!'

Een woonvorm voor mensen met dementie volledig gerund door familie. Dat is het idee achter het woonproject OdenseThuis in Amsterdam. ‘We kunnen van start’, zegt initiatiefnemer Juliëtte van Gelder. ‘Alles is rond. Er is uitgezocht wat er nodig is voor de inspectie, hoe ze kunnen voldoen aan de eisen rond legionella, brandveiligheid, er zijn deelnemers’, aldus Henk Nouws, bureau Ruimte voor Zorg. Hij is als adviseur bij dit initiatief betrokken en bij een vergelijkbaar initiatief in Wijchen. Toch is het project er nog niet. Het grootste knelpunt is het vinden van een geschikte locatie. Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter sprak met initiatiefnemers en potentiële deelnemers. (05-03-2018 16:15)

RSS Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg