Nieuws

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Nieuwe woonvormen ouderen vragen ander grondbeleid gemeente

Het is onontkoombaar, de Nederlandse bevolking vergrijst. Het aantal oudere ouderen (van 75 jaar en ouder) groeit snel. In 2040 zijn er 2,6 miljoen 75+-ers en 50% van alle huishoudens is 60+. Dat is twee keer zo veel als nu. De vergrijzing is bepalend voor toekomstige woonvormen. De vraag naar passende woningen voor ouderen zal blijven groeien en dat is een nieuw soort vraag. Hoe gaan gemeenten hiermee om? Sluit hun (grond)beleid hier al op aan? Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg liet dit samen met de Universiteit Groningen en de Stichting Knarrenhof onderzoeken. Afstudeerder Ruben Beens doet verslag: "De ouderen van nu zijn oudere jongeren en jongere ouderen. Ze staan actief in het leven en willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dit past in het beleid van langer thuis en het scheiden van wonen en zorg de afgelopen jaren. De senior moet (langer) zelfstandig wonen, verpleeghuizen zijn alleen nog voor de zwaarste zorgcategorieën. Maar hoe gaat het nu met deze nieuwe woonvraag van de grootste doelgroep van Nederland?" (06-12-2018 15:26)

Zeeuwland: Goede ervaringen met gesplitste eengezinswoningen

Stichting Zeeuwland is een woningcorporatie actief op Schouwen-Duiveland en Walcheren. De woningcorporatie beheert op Schouwen-Duiveland ruim 4.000 woningen in 17 kernen waarvan Zierikzee de grootste is. Zeeuwland heeft nu al ruim 30 jaar ervaringen met gesplitste eengezinswoningen. Jeffrey van Doorenmalen, manager Klant en Omgeving en Klaske Kloet, medewerker Klant en Omgeving van Zeeuwland vertellen hoe dat bevalt en wat de ervaringen van bewoners zijn? (06-12-2018 15:00)

Blog - De toekomst van residentie Molenwijck

Laatst bracht ik een bezoek aan residentie Molenwijck in Loon op Zand. Eigenlijk kom ik vooral in complexen voor mensen met een smalle beurs en vind het belangrijk dat ook zij genoeg te kiezen hebben. Maar ik ben altijd nieuwsgierig naar álle vormen van wonen en zorg, dus nam ik een kijkje in deze residentie voor mensen die meer te besteden hebben. (29-11-2018 18:30)

Woningcorporatie woCom: zoekt nu de doorstroming

WoCom is als Brabantse woningcorporatie met ongeveer 8.600 wooneenheden actief in 6 gemeenten: Asten, Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek en Someren. In 2005 voorzag woCom in haar werkgebied, op basis van demografie, een toekomstig overschot aan eengezinswoningen en forse tekorten voor ouderen bij beperkte nieuwbouwmogelijkheden. Aanpassing van de woningvoorraad werd de inzet. Inmiddels trekt de werkgelegenheid en daarmee ook de vraag naar eengezinshuurwoningen in de Metropoolregio Eindhoven stevig aan en zoekt woCom naar mogelijkheden om doorstroming van ouderen te bevorderen. (29-11-2018 16:00)

Een thuisgevoel in de ouderenzorg; hoe realiseer je dat?

Workshop 'Een thuisgevoel in de ouderenzorg; hoe realiseer je dat?' Wat betekent een thuisgevoel in de ouderenzorg? De workshop probeert inzicht te geven in wat een thuisgevoel precies inhoudt en hoe dat in verpleeghuizen gerealiseerd kan worden. (23-11-2018)

RSS Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg